Sions högtid/Över evangelium på andra söndagen i adventet

Över evangelium på andra söndagen i adventet
av Carl Michael Bellman
Ur Sions högtid en samling versifierade betraktelser över kyrkoårets evangelietexter från första söndagen i advent till palmsöndagen. På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.


Märk, i stjärnor, sol och vatten
vad för tecken förestår:
månen slocknar, böljan slår.
Väktare! vad lider natten?
Lyften edert huvud opp:
Snart förlossningsklockan ljuder,
jorden darrar, avgrund sjuder...
Väktare! märk tidens lopp.

Mänskan jag förtvivlad finner:
Allting skiftar natt och ljus,
världens prål blir eld och grus,
ström och floden våldsamt rinner,
fikonträdet knoppat ut:
jordens trälar rysa, skälva,
himlens kroppar rycks och välva
ur sin ordning till sitt slut.

Hjälp, o Gud, den dyra dagen,
när allt till förvandling går!
Jag i Kedars hydda står
som en främling, ömt betagen.
Giv förtröstan i ditt namn:
lär mig bedja, sucka, vaka:
hjälp, när avgrundseldar spraka,
att jag fröjdas i din famn.