Författare:Carl Gustaf af Leopold

Carl Gustaf af Leopold.

Carl Gustaf af Leopold (1756–1829), författare, poet och dramatiker.

Om Leopold Redigera

Verk Redigera

Sångtexter Redigera

Poesi Redigera

Sånger Redigera

Kritik Redigera

Språkvetenskap Redigera

Tal Redigera

Samlade skrifter Redigera

Som Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter återfinns 6 band från 1814, 1815, 1816, 1831, 1833 och 1833.

Av Leopolds Samlade skrifter finns följande utgåvor:

 • Samlade skrifter (3 delar: 1800, 1801, 1802)
 • Samlade skrifter (3 delar, andra upplagan, öfversedd och tillökt: 1814--Index, 1815--Index, 1816--Index)
 • Samlade skrifter (del 4: 1831--Index; del 5--Index och 6: 1833--Index)
 • Samlade skrifter (utgivna av Carl Rupert Nyblom, 1873; del 1: teaterstycken, del 2: episka, lyriska, satiriska och didaktiska stycken)
 • Samlade skrifter (1912-2010), utgivna som nr II i serien "Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet", organiserade i avdelningar, delar och häften, utgivna först av Knut Fredlund, sedan fortsatt av flera andra.
  • Avdelning 1
   • Del 1: Ungdomsskrifter (1770-1784) (1912)
    • Häfte 1, sid. 1-96
    • Häfte 2, sid. 97-257 samt titelblad och innehållsförteckning (även nytryckt 1998)
   • Del 2: Dikter (utgivna av Torkel Stålmarck), 608 sidor (2002)
    • Kommentarer, 348 sidor (2003)
   • Del 3: Teaterstycken (utgivna av Torkel Stålmarck), 485 sidor (2005)
    • Kommentarer, 284 sidor (2008)
   • Del 4: Skrifter på prosa 1785-1829, 1. Om svenska språket, 454 sidor (2010)
  • Avdelning 2: Bref (1774-1789)
   • Del 1 (1915)
    • Häfte 3, sid. 1-198 (även nytryckt 1998)
    • Häfte 4, sid. 199-362 samt titelblad och innehållsförteckning
   • Del 2 (utgivna av Knut Fredlund och Olle Holmberg, 1915-1958)
    • Häfte 5, sid. 1-144
    • Häfte 6, sid. 145-304
    • Häfte 7, sid. 305-376 (Olle Holmberg, 1958)
   • Del 3 (utgivna av Olle Holmberg och Åke-Hugo Hanson)
    • Häfte 8, 160 sid. (1968)
    • Häfte 9, sid. 161-311 (1970)
   • Del 4 (1972, 264 sidor)
   • Del 5 (1976-1977)
    • Häfte 11, 192 sidor (1976)
    • Häfte 12, sid. 193-366 samt titelblad och register (1977)
   • Del 6
    • Häfte 13, 303 sidor
   • Del 7
    • Häfte 14, 190 sidor
   • Del 8: Kommentarer till brev
    • Häfte 15, 103 sidor (1996)
    • Häfte 16, sid. 108-204 (1997)
   • Tillägg till Del 7: Brev, supplement
    • Häfte 17, sid. 208-441 (2006)