Författare:Julius Caesar

Julius Caesar

Gajus Julius Caesar (100–44 f.Kr.), romersk kejsare och fältherre.

Om hans memoarer (främst den om galliska kriget) nämner Nordisk familjebok: "Upplagor med förklarande anmärkningar på svenska äro utgifna af A. Frigell (1854 och 1861–68) samt F. W. Häggström (6:e uppl. 1896). En svensk öfversättning är verkställd af S. G. Dahl (1873)."

På Wikipedia finns en artikel om Julius Caesar.

VerkRedigera

  • Galliska kriget (1873), svensk översättning av Sven Gudmund Dahl (1833-1904)
  • Anders Frigell (1820-1897), Kommentarier till Caesar,
    • del I:1, "Galliska kriget" (2:a upplagan 1862)
      • Google (innehåller sidan 1-80, sedan abrupt slut; sid. 71, 73 oläsliga)