Kejsarn av Portugallien

Kejsarn av Portugallien
av Selma Lagerlöf
Det klappande hjärtat  →


[ titel ]

KEJSARN AV PORTUGALLIEN


EN VÄRMLANDSBERÄTTELSE


AV

SELMA LAGERLÖFAlbert Bonniers logotyp 1919b.png


STOCKHOLM

ALBERT BONNIERS FÖRLAG

[ tryck ]

Copyright. Albert Bonnier 1919.

29:e — 31:a tusendet.


STOCKHOLM

ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI 1919

[ innehåll ]