Ljuvligt blir hos dig att vara

←  Denna är den stora dagen
Tros-Sånger
av Flera författare

Ljuvligt blir hos dig att vara
Lovsjungom Herren Jesu kärlek  →
Femte upplagan


[ 40 ]

38

Ljuvligt blir hos dig att vara,
Herre, i din Faders hus,

[ 41 ]

Där Du re’n bland änglars skara
Tronar uti himlens ljus.
Snart Du kommer att oss föra
Hem till Dig och lyckliggöra.
O vad fröjd det bliva skall!

2 Vad ej öra har förnummit,
Vad ej dödligt öga sett,
Vad ej mänskohjärta funnit,
Gud de sina har berett.
Anden det för oss förklarar,
Och för tron Han uppenbarar,
Vad i Kristus oss är skänkt.

3 Genom nåd en pilgrimsskara,
Främlingar vi vandra här;
Men hos Dig vi snart få vara,
Se Dig, Jesus, som Du är.
Du hos Gud för oss framträder,
Medan Anden här oss leder
Hemåt till vårt fadersland.

4 Snart, o Herre, skall Du komma,
Föra oss i hemmet in,
Där med alla dina fromma,
Vi få skåda glansen din
Och med glad och ledig tunga
Evigt pris och ära sjunga
Dig, som så oss älskat har.