* Mall för att undvika den automatiska listfunktionen i Mediawiki