- Mall som kan användas om ett bindestreck ska behållas över en sidbrytning vid transkludering.