• det här är ett test-att göra-lista för att hjälpa deltagare att se att texten (this is just a test)
  • visas
    1. korrekt
    2. sätt
  • "/att göra"-undersidan bör bara skapas så att den är underordnad artikelns diskussionssida.
  • För att använda den här mallen för ditt eget projekt, skriv in {{att göra}} högst upp på artikelns diskussionssida.