{{{1}}}


Denna mall, med en enda parameter, används för att få stil på raden under titeln/brevhuvudet i Post- och Inrikes Tidningar, årgång 1836 och följande.