Mall:Finlands Allmänna Tidning

Mallen visar ett sidhuvud för Finlands Allmänna Tidning. Parametrar:

  1. Nummer
  2. Datum
  3. Årtal
  4. Vänstra textrutan
  5. Högra textrutan


N:o 57. FINLANDS 1878.
ALLMÄNNA TIDNING

{{{4}}}

Fredagen den 8 Mars.

{{{5}}}