{{{1}}} Tillsammans med {{Kantrubriker börjar}} och {{Kantrubriker slutar}} används Kantrubrik för att lägga rubriker/nyckelord i högermarginalen. Den skiljer sig från Marginalnot främst genom att rubriken alltid ligger i högermarginalen, att spalterna inte har fasta bredder utan anpassar sig efter fönstret och att radavståndet är mindre än i huvudtexten.

Mallen är (liksom Marginalnot) i första hand tänkt för huvudnamnrymden. I sidnamnrymden kommer kantrubriken att kollidera med huvudtexten om man inte
a) lägger in Kantrubriker börjar och Kantrubriker slutar på alla sidor där det finns en kantrubrik, eller
b) inramar Mall:kantrubrik med <includeonly>-taggar.

{{Kantrubriker börjar}} placeras överst i det avsnitt där man vill använda kantrubriker. {{Kantrubriker slutar}} placeras sist i avsnittet. Däremellan kan man placera ut önskat antal kantrubriker med hjälp av Kantrubrik eller kortare {{kr}}.

Det räcker att som enda parameter ange den text som ska visas: {{kantrubrik|Text som placeras i högermarginalen}}. Om man vill kan man ändra textens justering genom att ange t.ex. |align=right, och textstorleken genom att ange t.ex. |size=10.0pt.

(De här mallarna har kommit till för "Svenska teatern" men bör gå att använda även på andra böcker.)