Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/5

Den här sidan har korrekturlästs

BETÄNKANDE OM VATTUMINSKNINGEN,

HVARUTI

DENNA LÄRAN EFTER DEN HELIGA SKRIFT, NATURENS LAGAR OCH FÖRFARENHETEN PRÖFVAS,

SAMT

ORIKTIG BEFINNES

AF

Johan Browallius,

S. S. Theol. Doct och Bisk. i Åbo.


STOCKHOLM,

Tryckt på Lars Salvii kostnad,

1755.