Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Herdabref

till

Prästerskapet i Wästerås stift

Af

Einar Billing

STOCKHOLM

Sweriges Kristliga Studentrörelses Förlag