Wikisource är ett Wikimedia-projekt för att skapa ett fritt bibliotek för källmaterial, och översättningar av källmaterial.

Historia

redigera

Wikisource kallades ursprungligen "Project Sourceberg" under planeringsfasen (jämför "Project Gutenberg)."

Projektet startade med att material placerades på ps.wikipedia.org. "PS" kunde uttydas antingen som "primary sources" ("primärkällor") eller "Project Sourceberg", men ps är ISO-koden för språket pashto, så därför finns där istället Wikipedia på pashto.

Project Sourceberg startades officiellt när det fick en egen URL den 24 november 2003 sources.wikipedia.org; all text och alla diskussioner flyttades från ps.wikipedia.org. Projektets namn ändrades till Wikisource efter en omröstning den 6 december 2003. Trots namnändringen flyttades inte projektet till den nuvarande addressen (wikisource.org) förrän den 23 juli 2004.

I en omröstning, som avslutades 12 maj 2005, beslutades att separata subdomäner skulle användas, så att texter på olika språk finns på sina egna wikis. I augusti 2005 började språkdomänerna skapas, och den 11 september 2005 skapades den svenska versionen.

Se även

redigera

Vad ska finnas här?

redigera

Några saker som ska finnas här är

  • Källtexter som tidigare har publicerats av någon författare.
  • Översättningar av originaltexter.
  • Historiska dokument av nationellt eller internationellt intresse.
  • Bibliografier över författare vars verk finns här på Wikisource.

Det kan även finnas annat material som får finnas här, men som inte finns med i listan ovan.

Vad får inte finnas här?

redigera

De grundläggande kriterierna för vad som inte skall finnas här:

Dessa är bara de mest grundläggande reglerna för vad som inte ska finnas på Wikisource. Det kan naturligtvis finnas annat material som exkluderas härifrån av andra anledningar (andra riktlinjer eller konventioner). Som till exempel:

  • Gällande lagar och förordningar. Wikisource har tyvärr inte möjlighet att lagra dokument som kräver ständig uppdatering för att vara giltiga. Upphävda lagar och äldre lagar (före omkring 1950), i första hand originaldokumenten, kan dock vara intressanta som historiska dokument. Se vidare: Wikisource:Lagar och författningar
  • Matematiska data, formler och tabeller.
  • Statistiska källdata (som t ex valresultat).
  • Källkod (för dataprogram).

Språk och översättningar

redigera

Svenska Wikisource är ett svenskspråkigt projekt. Texter på svenska och översättningar till svenska av texter på andra språk är välkomna här.

Texter på andra språk kan läggas på andra språkversioner av Wikisource. För att hitta det språk du söker kan du titta på flerspråkiga Wikisources huvudsida. Där finns en lista över alla språkversioner.

Wikisource och andra Wikimediaprojekt

redigera

Wikisource eller Wikibooks?

redigera

Skillnaden mellan projekten är i stora drag:

  • Wikisource har fokus på material som redan finns publicerat någon annanstans. Projektet kan ses som ett bibliotek över verk som är public domain.
  • Wikibooks är instruktionsmaterial som är skrivna av bidragsgivarna själva (användarna på Wikibooks).

Wikisource eller Wikipedia?

redigera

Wikipedia är en encyklopedi, Wikisource är ett bibliotek. Wikipedia har artiklar om böcker, medan Wikisource har själva böckerna. Till en viss omfattning kan båda projekten innehålla bibliografiskt material om författare.

Wikisource eller Wikimedia Commons?

redigera

På Wikimedia Commons ges utrymme för att ladda upp filer med texter, vilket till viss del sammanfaller med Wikisource syfte. Ofta är dock inte dessa filer sökbara. Andra gånger är de sökbara men då ofta med en låg kvalitet, då texten ofta grundar sig på en bristfällig OCR. Med hjälp av ProofreadPage-tillägget ges på Wikisource möjligheten att med en faksimil bredvid jämföra och korrekturläsa det material som finns på Commons, mot den text som finns här.

Lokal uppladdning finns idag på svenska Wikisource, för administratörer och autopatrullerade, men detta bör företrädesvis göras på Commons.

Skydd av sidor

redigera

Wikisource skiljer sig från de flesta andra Wikimediaprojekt på det sättet att många av texterna här inte ska utvecklas och ändras, det vore i en del fall tvärtom skadligt. Texterna här har tidigare blivit publicerade i en färdig version. Därför har det föreslagits att sidor ska skrivskyddas här (när ett verk har lagts i Wikisource och blivit korrekturläst och alla fel tros vara rättade). Kommentarer och diskussioner om ändringar kan ändå göras på diskussionssidor.

Neutral synvinkel (på engelska: Neutral Point of View) är en av de viktigaste reglerna för alla Wikimedias projekt. Här på Wikisource innebär det inte att originaltexterna själva måste vara NPOV, så länge de är korrekt återgivna och källor finns angivna. Men att framhäva eller utesluta vissa delar av en text, kan ses som en vinkling av texten i någon speciell riktning.

Introduktioner till texter och annat förklarande material ska alltid skrivas ur en neutral synvinkel (NPOV).

Copyright/Upphovsrätt

redigera

Upphovsrätt gäller för Wikisource lika mycket som för andra Wikimediaprojekt.

För mer ingående information om upphovsrätt se: