Ack, Göta konungarike

Ack, Göta konungarike
av okänd författare
Utkom 1626, och var en hyllning till Gustav Vasa.


Ack, Göta konungarike kan du betänka rätt,
Hur Gud av himmelriket där du var förgäten slätt,
Gud Fader utkorade en hjälte stark och båld,
Eller hade Du varit förlorad uti tyranners våld.

Gustav den konung mäktig var den monarkens namn,
Beskärd av Gud allsmäktig regerade Sveriges land,
Hans heliga ord till ära som lyser och skiner klart,
Att alla svenskar lära visa Gud uppenbart.

Så fröjden er alle svenske ja fröjdens denna dag,
Fria äro vi de utländske och så de papisters lag,
Vi böra ingen åkalla än den heliga Trefaldighet,
Vår överhet aldrig undfalla med all förmögenhet.