Välkommen till Wikisource,
det fria biblioteket som alla kan redigera och korrekturläsa.
HSutvald2.svg
Lästips

Ladda ned som epub Ladda ned som pdf Ladda ned som rtf Ladda ned

Omslag till tysk upplaga

Den verklige Robinson Crusoe's lefverne och äfventyr är en roman från 1719 av Daniel Defoe om en man som bor på en öde ö i 28 år. Efter ett skeppsbrott flyter han iland på ön med så gott som inga tillhörigheter:

Nu kände jag min inre belåtenhet hastigt aftaga, och att min räddning i sjelfva verket vore en förfärlig nåd, ty jag var genomvåt, kunde icke byta om kläder, och hade ingenting att äta eller dricka. Hvilken annan utsigt återstod mig väl, än att antingen dö af hunger eller sönderslitas af vilda djur.

Allramest bedröfvades jag öfver saknaden af ett vapen, hvarmed jag kunnat antingen döda något djur till stillande af min hunger, eller försvara mig mot ett sådant, som törhända hungern tvang att anfalla mig.

Korteligen, jag hade ingenting annat än en knif, en tobakspipa och något litet tobak i en dosa. Deraf bestod nu hela min egendom, och jag förföll derigenom i en så dyster sinnesstämning, att jag länge sprang härs och tvärs som en galning.

Då dagen led mot slutet, anställde jag med djupt bedröfvadt hjerta betraktelser öfver mitt öde, i händelse jag vore omgifven af vilda djur; ty jag visste alltför väl, att dessa nattetiden lemna sina gömställen, för att gå ut på rof.

Den enda utväg, jag trodde mig finna, var att klättra upp i ett högt och lummigt träd, som var i mitt grannskap, och nära liknade en tall, men var fullsatt af långa törnen. Här beslöt jag tillbringa natten, och till morgondagen uppskjuta alla tankar på mitt dödssätt; ty ännu förutsåg jag intet medel att förlänga min tillvaro.


HSBild.svg
Utvald illustration
Herremansbruden.

Herremansbruden.
Teckning av Erik Werenskiold i Herremansbruden i Sagobok för barn

Icon of three people in different shades of grey.svg
Deltagande
Fakta och referensmaterial
Facklitteratur  Historiska dokument  Kokböcker  Lagar och författningar
Wikimedia-logo.svg
Wikisources systerprojekt

Wikimedia Community Logo.svg Meta-Wiki, om wikiprojekten

Commons-logo.svg Commons, bilder och media

Wikispecies-logo.svg Wikispecies, artförteckning

Wikipedia-logo.png Wikipedia, uppslagsverk

Wikibooks-logo.svg Wikibooks, läroböcker och manualer

Wikiquote-logo.svg Wikiquote, citatsamling

Wiktionary-logo-sv.png Wiktionary, ordbok

Wikiversity-logo.svg Wikiversity, kurser och utbildningar

Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg Wikivoyage, reseguide

Läs på ett annat språk