Wikisources logotyp

Välkommen till svenska Wikisource!

redigera

Om du vill hjälpa till att korrekturläsa (eller bara läsa) svenska böcker och tidningar, så har du hamnat alldeles rätt. Det här välkomstbrevet förklarar vad Wikisource är. Frågor om det här brevet kan ställas på diskussionsidan eller på mötesplatsen.

Vi arbetar ideellt

redigera
 
Wikimedia Foundation, San Francisco.
 
Exempel på en faksimilsida som korrekturlästs. Första sidan av Kejsarn av Portugallien.

Wikisource, det fria biblioteket, är ett systerprojekt till Wikipedia, den fria encyklopedin. Båda projekten drivs av Wikimedia Foundation och finns på flera olika språk. Wikimedia Foundation är en ideell, icke-vinstdrivande amerikansk stiftelse med säte i San Francisco. Den företräds i Sverige av den ideella föreningen Wikimedia Sverige. Det är alltså inget företag som ligger bakom, inget abonnemang att betala och inga annonser. Alla utgifter täcks av frivilliga donationer och resultatet av allt ideellt arbete vi lägger ner blir fritt och öppet tillgängligt för alla, för alltid.

Wikimedia Foundation driver flera andra projekt, däribland bildbanken Wikimedia Commons och Wiktionary, den fria ordboken. Alla projekten utgår från drömmen om alla människors fria tillgång till kunskap.

Detta är den svenskspråkiga grenen av Wikisource. Andra språk hittar man på den internationella startsidan.

Vi återger källtexter

redigera

Syftet med Wikisource är att göra äldre källtexter (därav namnet source = källa) som böcker, tidningar och arkivdokument läsbara, sökbara och citerbara. För detta används samma wiki-teknik som i uppslagsverket Wikipedia, vilket betyder att alla kan hjälpas åt att redigera och utöka innehållet i webbsidorna. Skillnaden är att Wikipedia har som mål att skapa ett uppslagsverk med pedagogiska förklaringar om allt mänskligt vetande, medan Wikisource har som mål att så korrekt som möjligt återge en tryckt originaltext.

Både Wikipedia och Wikisource måste respektera upphovsrätten. Man får inte kopiera innehåll som tillhör andra. Wikipedia löser detta genom att alla medhjälpare måste intyga att bidragen är deras egna och att de tillåter fri spridning. Wikisource löser det genom att bara använda sådana dokument som inte omfattas av upphovsrätt. Det gäller till exempel för lagtexter, yttrande av myndigheter och för litterära verk där upphovsmannen varit död i mer än 70 år. Om upphovsmakaren av ett publicerat verk väljer att göra verket tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika kan det läggas till på Wikisource.

För att utöka Wikisource kan man scanna eller fotografera äldre böcker och tidningar. Men vanligare är att kopiera dokument som har digitaliserats av bibliotek och arkiv som Kungliga biblioteket, Google böcker och Internet archive. Dessa filer har vanligen OCR-text men den måste korrekturläsas för att bli bra.

Hur man hittar på webbplatsen

redigera

Wikisource består av webbsidor med varsitt unikt namn, som står överst på sidan och även ingår i webbadressen för just den sidan. När sidorna har ett kolon i namnet, kallas första delen för namnrymd. Det här välkomstbrevet ligger på sidan Wikisource:Välkommen och befinner sig alltså i namnrymden Wikisource: där alla sidor handlar om projektet. Sidor som inte har kolon i namnet är de vanligaste. De innehåller källtexter, till exempel Kejsarn av Portugallien/Kapitel 01. Till varje sida finns en diskussionssida, där man kan lämna kommentarer och ställa frågor. Några andra namnrymder är Index: och Sida: som har med själva korrekturläsningen att göra.

I vänstermarginalen finns en meny med några viktiga länkar, till exempel mötesplatsen där man kan ställa frågor och delta i diskussioner om allt som rör svenska Wikisource och senaste ändringar där man kan följa alla redigeringar som görs. Bästa sättet att hitta en sida är ofta att använda sökrutan.

För att bidra med korrekturläsning eller ställa frågor, krävs ingen registrering eller inloggning. Det är bara att klicka "redigera" överst i vilken sida som helst och börja skriva. Men mycket av arbetet underlättas om man registrerar ett användarnamn. Det kostar ingenting och man behöver inte berätta något om sig själv. Man klickar bara "registrera konto" i övre högra hörnet och följer instruktionerna där. Till varje konto hör en användarsida i namnrymden Användare: där man kan berätta om sig själv precis så mycket eller lite som man vill.

Som registrerad användare kan man ange sin e-postadress under personliga inställningar. Detta är frivilligt. Adressen visas inte för andra användare, men via systemet kan de skicka ett meddelande som når dig.

Hur man kommer igång med korrekturläsning

redigera

Wiki-systemet var ett underverk av enkelhet när det var nytt år 2001. Ett par årtionden senare har mängden funktioner vuxit, så att en nybörjare lätt kan förledas att tro att systemet är komplicerat.

Sidor med text ur gamla tidningar och böcker finns av två slag. I huvudnamnrymden (till exempel Kejsarn av Portugallien/Kapitel 01) syns bara texten, där små sidnummer i vänstermarginalen anger var nästa papperssida i originaldokumentet börjar. Klickar man på ett sidnummer, kommer man till namnrymden Sida: där man ser både texten och den inscannade bilden. Där kan man klicka på fliken "redigera" överst i sidan för att rätta texten, så att den stämmer med bilden.

För att zooma (förstora) bilden, kan man först klicka en gång på bilden och sedan markera det område man vill förstora.

Ytterligare instruktioner finns på sidorna redigering och korrekturläsning.

Var inte rädd för att prova. Alla misstag kan återställas, eftersom alla tidigare versioner finns sparade. Gör så gott det går och tryck "Spara" för att se resultatet.

Det här välkomstbrevet är bara påbörjat. Du kan hjälpa till att förbättra det. Klicka bara "redigera" och sätt igång.

Länkar

redigera