Syftet med Wikisource är att skapa en samling av fria texter. Med en fri text avses här en text som vem som helst kan använda och sprida vidare. Det innebär att endast texter som inte skyddas av upphovsrätt eller texter som har licensierats enligt någon fri licens kan läggas här. Det är framförallt texter som inte skyddas av upphovsrätt som är intressanta att samla här.

Upphovsrätt

redigera

Fri användning av texter hindras ofta av upphovsrättslagar. Sådana lagar finns för att ge författare (och andra upphovsmän) möjlighet att bestämma hur deras verk får spridas och användas. Upphovsrättslagar finns i alla länder, men de fungerar på olika sätt i olika länder.

Eftersom Wikisource är en del av den amerikanska Wikimedia Foundation så måste de amerikanska lagarna följas. Den vanligaste konsekvensen av amerikansk lagstiftning är att en text är skyddad i 95 år från första publicering. Detta innebär att verk publicerade före 1929 är fria. Texterna här är på svenska och har ofta svenska eller finländska upphovsmän. Då texterna ska vara fria att återanvända för personer bosatta i Sverige och Finland ska även svenska och finländska lagar följas. Lagarna i Sverige och Finland säger att en text är skyddad av upphovsrätt i 70 år efter upphovsmannens död.

Även översättningar skyddas av upphovsrätt. För översättningar måste både upphovsmannens upphovsrätt och översättarens upphovsrätt vara utgången för att de ska kunna läggas här. För originalet bör man då ta hänsyn till upphovsrätten i ursprungslandet.

Fria licenser

redigera

Ibland ger upphovsmän tillåtelse att enligt vissa villkor använda deras texter. Texter som har licenser som är kompatibla med villkoren i Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported kan läggas in här. Licenser som begränsar användning eller bearbetning av verket (som ickekommersiella licenser eller licenser som inte medger några bearbetningar av verket) räknas inte som fria och kan således inte läggas in här.

Bidrag på diskussionssidor m.m.

redigera

Användares egna bidrag på diskussionssidor, användarsidor och liknande är att betrakta som utgivna under licensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Länkar

redigera