Hjälpsidor på svenska Wikisource:

Om WikisourceRedigera

Hitta texterRedigera

Redigera texterRedigera

Till stora delar sker redigering på Wikisource likadant som i Wikipedia.

Speciellt för Wikisource är hur äldre tryckta skrifter ska återges i detta nya medium.

Om du vill skanna in egna texter kan du läsa mer om hur det går till här:

DiskuteraRedigera

Anmäla texter för raderingRedigera