Allmän statistikRedigera

Wikisource har:

  • 16 506[23-06-01] texter
  • 129 879 boksidor fördelade på 909 volymer
    • 108 363 sidor eller 83,4 % är korrekturlästa minst en gång.
    • 35 479 sidor eller 27,3 % är korrekturlästa minst två gånger.
  • 748 författarbibliografier

På Wikisource finns:

Mest visade sidorRedigera

Listor på sidorRedigera

KorrekturläsningsstatistikRedigera

Datum Indexsidor Ej korrekturläst Ofullständigt Korrekturläst Utan text Validerat Totalt
2023-06-03 909 15 950 183 72 884 5 383 35 479 129 879
35479 72884   15950 5383