Allmän statistik

redigera

Wikisource har:

  • 17 754[24-06-01] texter
  • 144 322 boksidor fördelade på 982 volymer
    • 121 932 sidor eller 84,5 % är korrekturlästa minst en gång.
    • 37 994 sidor eller 26,3 % är korrekturlästa minst två gånger.
  • 790 författarbibliografier

På Wikisource finns:

Mest visade sidor

redigera

Listor på sidor

redigera

Korrekturläsningsstatistik

redigera
Datum Indexsidor Ej korrekturläst Ofullständigt Korrekturläst Utan text Validerat Totalt
2024-06-13 982 16 038 189 83 938 6 163 37 994 144 322
37994 83938   16038 6163