Allmän statistikRedigera

Wikisource har:

  • 15 039[22-06-01] texter
  • 118 086 boksidor fördelade på 855 volymer
    • 96 462 sidor eller 81,7 % är korrekturlästa minst en gång.
    • 31 386 sidor eller 26,6 % är korrekturlästa minst två gånger.
  • 721 författarbibliografier

På Wikisource finns:

Mest visade sidorRedigera

Listor på sidorRedigera

KorrekturläsningsstatistikRedigera

Datum Indexsidor Ej korrekturläst Ofullständigt Korrekturläst Utan text Validerat Totalt
2022-06-25 855 16 407 340 65 076 4 877 31 386 118 086
31386 65076   16407 4877