Det här är en sida där Wikisource tillkännager nyheter om sig själv.

För internationella nyheter om Wikisourceprojektet, se Wikisource:News på flerspråkiga Wikisource.

2003
 • 29 november – Äldsta versionen av diskussionsforumet Scriptorium på internationella Wikisource
2004
 • 17 januari – Äldsta versionen av huvudsidan för svenska Wikisource. Under våren 2004 flyttas psalmtexter från svenska Wikipedia till Wikisource.
2005
 • 6 augusti – Äldsta versionen av diskussionsforumet Mötesplatsen. De olika språkgrenarna bryts ut från internationella Wikisource.
 • 11 september – Svenska Wikisource får en egen underdomän.
2006
 • 10 juli – Svenska Wikisource passerar 1 000 texter.
2007
 • 5 januari – Svenska Wikisource passerar 2 000 texter.
2008
 • 16 september – Första index-sidan Tankar om borgerliga friheten på svenska Wikisource, vilket innebär början på korrekturläsningen med faksimiler.
 • 10 november – Äldsta statistiken för korrekturlästa sidor: 25 validerade av totalt 34 sidor.
2009
 • 4 februari – Svenska Wikisource passerar 3 000 texter.
 • 1 augusti – Genom korrekturläsning sida vid sida har svenska Wikisource 500 validerade sidor.
 • 5 oktober – Genom korrekturläsning sida vid sida har svenska Wikisource 1000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
2010
 • 1 februari – 1500 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 5 februari – Svenska Wikisource passerar 4 000 texter.
 • 16 mars – 2000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 29 mars – 1000 validerade sidor.
 • 26 april – 3000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 24 maj – 1500 validerade sidor. Det är dock bara ett fåtal böcker som är helt validerade.
 • 26 maj – 4000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 12 juli – 5000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 18 juli – Enligt statistiken för korrekturlästa sidor blir svenska Wikisource femte största språkdomänen då den spanska passeras. Listan toppas av franska, tyska, engelska och italienska.
 • 19 juli – 2000 validerade sidor.
 • 13 augusti – 6000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 29 september – 7000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 15 oktober – 3000 validerade sidor.
 • 3 november – 20000 korrekturläsningssidor.
 • 25 november – 8000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 28 november – Svenska Wikisource passerar 5 000 texter.
2011
 • 5 mars – 9 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 10 april – 4 000 validerade sidor.
 • 11 april – 10 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 20 april – 11 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 30 april – 25 000 korrekturläsningssidor.
 • 1 maj – 5 000 validerade sidor.
 • 3 maj – 12 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 17 maj – 13 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 24 juni – 14 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 26 juni – Svenska Wikisource passerar 6 000 texter.
 • 1 september – 15 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 29 september – 6 000 validerade sidor.
 • 19 november – 16 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
2012
 • 31 januari – 17 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 7 februari – 30 000 korrekturläsningssidor.
 • 22 mars – 18 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 22 april – 19 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 6 juni – 20 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 6 juni – 7 000 validerade sidor.
 • 7 juli – 40 000 korrekturläsningssidor.
2013
 • 17 februari – 50 000 korrekturläsningssidor.
 • 13 mars — 8 000 validerade sidor.
 • 14 mars — 25 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 15 juni – Svenska Wikisource passerar 7 000 texter.
 • 11 december — 9 000 validerade sidor.
 • 25 december — 30 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
2014
 • 31 maj — 10 000 validerade sidor.
 • 8 november – Svenska Wikisource passerar 8 000 texter.
2015
 • 31 maj – 60 000 korrekturläsningssidor.
 • 13 juni – 35 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
2016
 • 18 september – 12 500 validerade sidor.
 • 30 oktober – 40 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
2017
 • 6 september – Svenska Wikisource passerar 9 000 texter.
 • 30 oktober – 45 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
2018
 • 1 maj – 70 000 korrekturläsningssidor.
 • 20 maj – 15 000 validerade sidor.
 • 7 augusti – 100 validerade indexsidor
 • 12 augusti – 600 indexsidor
 • 13 augusti – 50 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 17 december – Svenska Wikisource passerar 10 000 texter med texten 50 småhistorier/Förord.
2019
 • 16 mars – 75 000 korrekturläsningssidor.
 • 3 november – 60 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 25 november – 80 000 korrekturläsningssidor.
2020
 • 3 mars – Svenska Wikisource passerar 11 000 texter med texten Tsarens kurir/Kapitel 08.
 • 19 maj – 20 000 validerade sidor.
 • 20 juni – 3 000 sidor utan text
 • 24 oktober – 70 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 30 november – 700 indexsidor
 • 12 december – 90 000 korrekturläsningssidor.
 • 22 december – Svenska Wikisource passerar 12 000 texter med texten Svensk zoologi/Kapitel 55 (Mård).
2021
 • 26 juni – 80 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 20 juli – Svenska Wikisource passerar 13 000 texter med texten Magistern.
 • 1 augusti – 100 000 korrekturläsningssidor.
 • 4 augusti – 25 000 validerade sidor.
 • 23 november – Svenska Wikisource passerar 14 000 texter.
 • 10 december – 500 korrekturlästa (inklusive validerade) index.
2022
 • 8 januari – 90 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
 • 19 mars – 30 000 validerade sidor.
 • 26 maj – Svenska Wikisource passerar 15 000 texter med texten Upp med händerna/Kapitel 03.
 • 8 oktober – 100 000 korrekturlästa (inklusive validerade) sidor.
2023
 • 1 januari – Svenska Wikisource passerade 16 000 texter med återskapandet av dikterna i diktsamlingen Hösthorn som nu är fria även i Förenta staterna.
 • 14 januari – 35 000 validerade sidor.

Externa länkar

redigera