Den här kategorin innehåller dryckesvisor.

På Wikipedia finns en artikel om Dryckesvisor.