Drick, njut, älska och dröm

Drick, njut, älska och dröm
av Zacharias Topelius
Ursprungligen "Gyllenstjernas dryckesvisa" ur operan "Kung Carls jakt". Här i en version ur Ny Visbok af B. C., 1893. Melodin komponerad av F. Paucius.


Drick, njut, älska och dröm!
Lyckan, den flyr med stunden.
Drick, njut, bägaren och töm!
Tänk på din mö så öm!
Lifvet är kort och döden lång…
Jaga vi fritt med klang och sång…
Drick, njut, älska och dröm!
Lyckan, den flyr med stunden.
Lifvet är kort och döden lång…
Jaga vi fritt med klang och sång…
Drick, njut, älska och dröm!
Lyckan, den flyr med stunden.

Drick, sjung! Drufvan i dag
Blöder för kung och flicka.
drick, sjung! I jublande lag.
Härnäst blöder du och jag;
Jagar vi fritt, så jaga vi bäst
Här är den kung, som dricker mest…
Drick, njut, älska och dröm!
Lyckan, den flyr med stunden.
Jagar vi fritt, så jaga vi bäst
Här är den kung, som dricker mest…
Drick, njut, älska och dröm!
Lyckan, den flyr med stunden.

Drick, njut! Lif eller död
Töm i en enda droppa!
Drick, njut! lust eller nöd
Göm uti drufvans glöd!
Jaga vi fritt, så jaga vi glade.
Dricka hvar dag och dricka hvar natt,
Drick, njut, älska och dröm!
Lyckan, den flyr med stunden.
Jaga vi fritt, så jaga vi glade.
Dricka hvar dag och dricka hvar natt,
Drick, njut, älska och dröm!
Lyckan, den flyr med stunden.