Annika dannika
av Okänd
Ur Visbok, 1923


Annika dannika
dickom däj
kuckeli fyra
fem om sej
nigen vigen
sigen sågen
bränne maka
bränne kaka.
Den går själv förut
till sin egen knut.
Ut!