Avskild för min Herres räkning

Avskild för min Herres räkning
av Emil Gustafson
Sabbatsklockan 411, Jubelklangen 179, Hjärtesånger 107. På Wikipedia finns en artikel om Avskild för min Herres räkning.


2 Tim. 2: 21

Musik: Emil Gustafson

1. Avskild för min Herres räkning
Och i blodets purpurälv
Tvagen ren från alla synder
För att leva ej mig själv,
Vare det min högsta ära
Att på korsets helga stig
Följa mästar’n alla dagar:
Avskild, Herre, helt för dig.

Kör:
Dyre Mästare, bevara
Mig så varm, så varm i dig,
Att jag över allt må sprida
Kristi vällukt omkring mig.

2. Avskild för min Herres räkning
Till att fatta mer och mer
Höjden, djupet i den kärlek,
Som han sina barn beter!
Må ej jordens korta lycka,
Jordens skatter dåra mig!
Nej mitt mål står mycket högre:
Avskild, Herre, helt för dig.

3. Avskild för min Herres räkning,
Mer och mer jag känna får
Höjden, djupet i den kärlek,
Som all kunskap övergår.
Och dess mera jag utgiver
Av hans kärlek innerlig,
Desto mera kan jag älska:
Avskild, Herre, helt för dig.

Emil Gustafson
F. R.