Bön för fäderneslandet

Bön för fäderneslandet
av Gustaf Henrik Mellin
Texten är kommen ur Sånger för skola och hem (1954). Samma melodi som ryska Tsarhymnen.


1. Konung och rike, Herre, beskydda!
Hägna vårt kära fädernesland!
Höga och låga, slott såsom hydda
huldrikt bevare alla din hand!

2. Blomstre i frihet åldriga Norden,
härlig av minnen, stolt av sitt hopp,
flyge dess rykte vida kring jorden,
växe dess ära strålande opp!