Blott ett litet barn jag är

Blott ett litet barn jag är
av Nils Frykman
Sång nr 54 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888 med titeln På de snälla barnens stig. Sjungs till samma melodi som sången Vill du veta, vad som här.


1.
Blott ett litet barn jag är
Men så glad ändå,
Ty mig Jesus håller kär,
Bibeln säger så.
På de snälla barnens stig
Med sin nåd han följer mig,
Sist han tar mig hem till sig
O, hur saligt då!

2.
Om mig synden locka vill,
Strax jag svara nej,
Jesus hör mitt hjerta till,
Synda vill jag ej.
Bort, o verld, med all din ståt!
Dina löjen byts i gråt,
Derför må vi skiljas åt,
Synda vill jag ej.

3.
På de snälla barnens stig
Är så godt att gå.
Himlens änglar fröjda sig
När de skåda få
Barnen uti öfning här
Med hvad bibelordet lär;
Gud, som hafver barnen kär',
Ser så gladt derpå.