Bro bro breja
av Okänd
Traditionell. På Wikipedia finns en artikel om Bro bro breja.


Bro bro breja
stockar och stenar
alla goda renar
ingen slipper här fram, här fram
förrän han säger sin käraste namn,
vad heter han?

Har du tagit prästens sko
prästens sko, prästens sko
har du tagit prästens sko
ja eller nej?