Carl Johan vår kung
av Herman Anders Kullberg
Även kallad "Folksång" Tonsatt av Edouard du Puy. Ur Svenska Sångstycken. Nyare och äldre. Tryck av Kongliga Ordens-Boktryckeriet, 1828. Versionen här från Ny Visbok af B. C., 1893.


Carl Johans hymn.


Carl Johan vår kung,
Han kom, som från höjden,
O, sjungom i fröjden,
Bå' gammal och ung!
Han tryggade thronen;
Upplyfte nationen,
Det gjorde vår kung. :||:

O följom vår kung
I krigiska tider,
Till modiga strider,
Bå' gammal och ung!
Han vet föra svärdet,
Men känner dock värdet
Af friden, vår kung. :||:

O älskom vår kung!
Han skyddar oss lika,
Bå' arma och rika,
Bå' gammal och ung.
Hos stor eller liten
Han skattar blott fliten
Och dygden vår kung. :||:

O tackom vår kung!
Ur grufvor han öser,
Värgerningar slöser
På gammal och ung.
Ej Svea och Nore
Förenade vore
Förutan vår kung. :||:

Välsignom vår kung!
Han ryckt oss ur nöden,
Till sällare öden
Bå' gammal och ung.
Han bär för vår smärta
Ett faderligt hjerta
Välsignom vår kung. :||:

O lefve vår kung,
Till frihetens hägnad,
Till innerlig fägnad
För gammal och ung!
Bland kungar den förste,
Bland hjeltar den störste,
O lefve vår kung! :||: