Dödsruna över Carl Axel Ringenson (SvD 1925-12-20)

Dödsruna över Carl Axel Ringenson
av Okänd
Dödsruna publicerad i Svenska Dagbladet den 20 december 1925


[ 1 ]

DÖDSFALL: Redigera

C. A. Ringenson †. I Stockholm avled i fredags f. d. lektorn Carl Axel Ringenson i en ålder av 71 år.

Den bortgångne, som var född i Ängsö i Västmanland, blev 1872 student i Uppsala, där han 1877 avlade fil. kandidatexamen och 1882 licentiatexamen samt 1888 promoverades. Efter några års tjänstgöring som extralärare vid Högre lärarinneseminariet och Norra latinläroverket, blev han 1899 adjunkt vid sistnämnda läroanstalt. Lektor vid Östermalms realläroverk 1904, kvarstod han i denna befattning till uppnådd pensionsålder. R. har i många år varit sekreterare i Alliance française. Från trycket har han utgivit en del läroböcker och översättningar. Den bortgångne deltog i Uppsalasångarnas Parisfärder 1878 och 1900. Närmast sörjande äro maka, född Marchander, en dotter och två söner.