Den första lördagsafton

Den första lördagsafton
av Okänd
Ur Den gamla visboken, 1954, under rubriken Glada visor.


Den första lördagsafton jag gick te vännen min,
då knacka ja på dörren å inte slapp ja in.
Då föll de mej i sinne:
hon har en annan inne,
kanhända, o, kanhända hon övergivit mej!

Den andra lördagsafton jag gick te vännen min,
då knacka ja på dörren å då så slapp ja in.
Där va så fullt å harra,
å stövlarna de knarra,
å alla ville sova på lilla vännens arm.

Så tog jag opp min flaska å tog en liten sup,
då högg dom mej i kragen å ville ha mej ut.
När jag då börja dtretts
ble harrarna så lätta
men lilla vännen sade: Ja älskar endast dej!

Så tog jag å mej rocken, ty jag vart något varm
å lade mej att sova på lilla vännens arm.
Ty ingen kan beskriva
hur ljuvt de ä te vila,
hur ljuvt de ä te vila på lilla vännens arm.