←  Abba, Fader vi Dig kalla
Tros-Sånger
av Flera författare

Din kärlek, Fader
Åt Dig vi nu lovoffer bära  →
Femte upplagan


[ 95 ]

89

Din kärlek, Fader, mäktig, fri
Har sökt och funnit fångar här,
Och genom Jesu dyra verk,
Du liv och frihet dem beskär.

2 I träldomshuset Du oss såg,
Hårt fångna uti syndens band;
Fast långt ifrån Dig, o vår Gud,
Vi nåddes av din frälsnings hand.

3 Den nåd, som ende Sonen gav,
Som lösepenning för vår skuld,
Befriat oss och lär oss nu
Att älska Dig, vår Fader huld.

4 Och Du åt Sonen givit oss
Att föras hem, vår Gud, till Dig.
Som ”söner” och ”medbröder” nu
Vi följa på hans fotspårs stig.

5 Där uppe, där din kärleks sol
Klart strålar i rättfärdighet,
Där genom Jesu blod vi se
Vår rätt till evig härlighet.

[ 96 ]


6 Delaktiga av din natur,
Re’n nu, fast vi i öknen gå,
Med hjärtat fästat vid din Son,
Din kärleks fröjd vi dela få.

7 Du kärlek är, o håll oss då
Så nära, ja så nära Dig,
Att själva vi försvinna må,
Och Kristus i oss visa sig.