Dyraste Jesus, dig vill jag älska

Dyraste Jesus, dig vill jag älska
av Joël Blomqvist
Sång nr 274 i Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 och nr 128 i Svensk söndagsskolsångbok 1929 under rubriken Jesu efterföljelse.


1.
Dyraste Jesus, dig vill jag älska,
Dig, som i döden älskade mig,
Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna,
Giva mig villigt, Herre, åt dig.
Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna,
Giva mig villigt, Herre, åt dig.

2.
Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne,
Gör mig saktmodig, ödmjuk och mild!
|: Giv du mig kärlek, mod att försaka,
intryck hos mig din heliga bild! :|

3.
Tag mina händer, tag mina fötter,
Öga och öra tag, Herre kär!
|: Hela mitt hjärta vill jag dig giva,
Dyraste Jesus, din blott jag är! :|