Ej offrens blod, som flöt

←  Herre, se din lilla skara
Tros-Sånger
av Flera författare

Ej offrens blod, som flöt
En liten tid — så kommer Han  →
Femte upplagan


[ 14 ]

13

Ej offrens blod, som flöt
På judisk altarsten,
Var nog — vårt samvete det vet —
Att göra själen ren.

[ 15 ]


2 Nej, Kristus själv, Guds Lamm,
Vår synd borttagit har.
Ett enda offer bar Han fram;
Hans blod tillräckligt var.

3 Vår själ tillbaka ser
På bördan, som Han bar.
En gång Han dog, Han dör ej mer,
På korsets träd det var.

4 Vi se framåt med fröjd,
Ty Han, som lidit har,
Skall stiga ned från himlens höjd
Med frälsning underbar.

5 Må evigt tack och lov
Och ära bäras fram
Till Den, som mitt i tronen står,
Det slaktade Guds Lamm!