En morgon utan synd jag vakna får

En morgon utan synd jag vakna får
av Erik Nyström
Av Oscar Lövgren tillskriven psalmförfattaren Charlotte Cecilia af Tibell och publicerad i hennes version I Pilgrimsharpan 1862. Här presenterad i den version Nyström gjorde för Svenska missionsförbundets sångboks 1894. Publicerad i Svensk söndagsskolsångbok 1908 och Svensk söndagsskolsångbok 1929 (nr 250) i Tibells version. På Wikipedia finns en artikel om En morgon utan synd jag vakna får.


1.
En morgon utan synd jag vakna får,
Då jag med hjärta helt och tankar rena
Från ljus till ljus beständigt framåt går
Och får min Herre i hans tempel tjäna.

2.
En morgon utan strid jag vakna får,
I fridens hem, där jag min Gud får skåda,
Där läkta äro alla hjärtats sår,
Och stoftets smitta ej vid mig skalll låda.

3.
En morgon utan sorg jag vakna får —
Den stora dag, som ej går ned i natten —
Där livets träd i evig blomning står,
Och sången brusar stark som många vatten.

4.
En morgon evigt nöjd jag vakna får —
Då skall min själ utur den älven dricka,
Som ut från helgedomens källa går,
Och in i Kristi rikedomar blicka.

5.
En morgon — nej, det blir en evig dag! —
Jag får hos Herren bo i härlighet
Och prisa högt vid gyllne harpors slag
Den stora, eviga barmhärtigheten.