En svensk ordeskötsel
av Samuel Columbus,
utgiven av Gustaf Stjernström och Adolf Noreen

Titelsida
Inledning  →


[ titelsida ]

SKRIFTER UTGIFNA AF SVENSKA LITERATURSÄLLSKAPET 4


en svensk ordeskötsel

ANGÅENDE

BOKSTÄFVER, ORD OCH ORDESÄTT

AF

SAMUEL COLUMBUS

MED INLEDNING, ANMÄRKNINGAR OCH REGISTER

UTGIFVEN

AF

GUST. STJERNSTRÖM OCH ADOLF NOREEN.
UPSALA 1881.
AKADEMISKA BOKTRYCKERIET,
EDV. BERLING.