←  I mörka tider
För Finlands konstitution
av Zacharias Topelius
Wasa minne  →
25 Februari 1862. Ur diktsamlingen Nya blad, 1870. På Wikipedia finns en artikel om Zacharias Topelius.


Var helsad, gryning af den dag,
Som blir vår framtids tolk!
Var helsad, du uppståndna lag!
Var helsadt, djupa andedrag
Ur hjertat af ett folk!

Var helsadt, fria ord, som var
Vårt gamla tungomål,
Som utan svek och fruktan bar
Till thronens fot vårt öppna svar
Och klang som ädelt stål!

Men trefaldigt helsadt vare det,
Vår endrägts knutna band:
Vår svurna pligt, vår ärfda rätt,
Vår kärlek, som gör bördan lätt
För furste, folk och land!

Ja, skydde Gud Allsmäktig så
Vår dyra fosterjord,
Att folk och furste samman gå
Och bygga lag och rätt uppå
Det fria mannaord.