Gustaf Fröding

Gustaf Fröding, 1860-1911.

Diktsamlingar

redigera

Källor och referenser

redigera
  • Berg, Ruben G:son, Gustaf Frödings skaldskap. Några drag och synpunkter. Albert Bonniers förlag, Verdandis småskrifter, 106. 2:a uppl. 1907, Stockholm.
  • Fogelqvist, Torsten Till Gustaf Frödings minne, Albert Bonniers förlag, Verdandis småskrifter, 179, 1911, Stockholm.
  • Fröding, Gustaf, Folkskalden Robert Burns, Albert Bonniers förlag, Verdandis småskrifter, 44, 1892, Stockholm.
  • Fröding, Gustaf Samlade dikter I-II, Vårt hems Vita bibliotek Svenska litteaturens pärlor del 10 och 11, Vårt hems förlag, Stockholm 1928
  • Fröding, Gustaf Samlade Skrifter, III-IV, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1911.
  • Palm, Anders och Stenström, Johan Den svenska sångboken, s. 157-162 och 506-7, Albert Bonniers förlag, 1997.
  • Radiotjänsts studiehäfte för enskilda användare och studiecirklar Lyriken och vi. 1944-1945, s.12-34. Distribution AB P. A. Norstedt & söner, Stockholm, 1944.
  • Selander, Sten, Levande svensk dikt från fem sekel, i urval av S. S. , Albert Bonniers förlag, 6:e omarbetade upplagan 1964, Stockholm.
  1. Meyer-Lie, Anita; Per Berggren (November 1999). Karlstads Fasader (Svenska), Karlstad: Berggren&Meyer-Lie, sid. 10. ISBN 91-973720-0-5.