Författare:Jane Austen

Jane Austen, teckning av hennes syster Cassandra omkring 1810

Jane Austen (1775–1817), brittisk författare

På Wikipedia finns en artikel om Jane Austen.

VerkRedigera

  • Sense and sensibility (1811) – sv: Förnuft och känsla (1954)
  • Pride and Prejudice (1813) – sv: Stolthet och fördom (1920)
  • Mansfield Park (1814) – sv: Mansfield Park (1997)
  • Emma (1816)– sv: Emma, eller talangen att uppgöra partier för sina vänner (1857)
  • Northanger Abbey (1818) – sv: Northanger Abbey (1993)
  • Persuasion (1818) – sv: Familjen Elliot. Skildringar af engelska karakterer (1836); Övertalning (1954)