Författare:Wilhelmina Gravallius

Fotografi av Rosalie Sjöman

Wilhelmina Gravallius, författare, född 1809, avled 1884.

Verk (urval) Redigera

 • Högadals prostgård, 1844
 • Anna, romantiserad berättelse ur det verkliga lifvet, 1846
 • Upptäckten, 1864
 • Albumet. Novell ur stockholmslifvet, 1864
 • Små sannsagor från östgötabygden, 1872
 • Kyrkostölden, 1874
 • Från stad och bygd: skildringar, 1877
 • Speldosan, 1879
 • Allt för skenet, 1880
 • Hårflätan, 1881
 • Hämden, 1884
 • Farfars tall: berättelse ur folklifvet från medlet af sjuttonhundratalet, 1889
 • Från Östergötlands bygder, 1890
 • Tvänne systrar, 1893
 • Spanjorskan, 1912
 • Kärleksoffret, 1913
 • Fosterdottern, 1914
 • Trollet för guldet, 1915
 • Äntligen frikänd, 1916
 • Kapten på Björkforsa, 1919
 • Judinnan, 1923
 • Upptäckten, 1924