←  Du skall komma
Tros-Sånger
av Flera författare

Från sitt hem i härligheten
Fader, Du som från din himmel  →
Femte upplagan


[ 162 ]

150

Från sitt hem i härligheten,
Från sin höga fröjdesal
Herren Jesus kom att frälsa
Syndare i dödens dal.

2 Där vid Majestätets sida
Tänkte Han dock på oss här,
Och hans hjärtas djupa längtan
Var att ha’ oss med sig där.

3 Bävande en plats vi sökte
Blott vid dörren i hans hem,
Men vårt rum, vår skrud och krona,
Allt var färdigt länge se’n.

4 Ty förrän en värld blev skapad,
Ja, från urtids evighet
Han beslöt att med oss dela
All sin fröjd och härlighet.