Gud har segrat genom Kristus Jesus

←  Herre Jesus, Dig vi ära
Tros-Sånger
av Flera författare

Gud har segrat genom Kristus Jesus
Gud i nåd de sina valde  →
Femte upplagan


[ 75 ]

71

Gud har segrat genom Kristus Jesus,
Hjälpen hos en Hjälte Han nedlagt,

[ 76 ]

Gud har segrat över mänskohjärtan
Med sin underbara kärleksmakt.
Gud har segrat, snart skall hela jorden
Övertäckas av hans härlighet,
Och hans äras lovsång högt skall ljuda
Genom evigheters evighet.

2 Gud har segrat, evig är hans seger,
Evig såsom den hand kärlek är,
Och igenom Kristus Han oss kungjort,
Att vår ljuva viloplats är där.
Gud oss älskar; intet av allt skapat
Oss från denna kärlek skilja kan.
Hur än fiender omkring oss larma,
Gud har segrat i sin ”rådsluts man”.