Guds kärleks ord jag hör

←  Herren är min herde
Tros-Sånger
av Flera författare

Guds kärleks ord jag hör
Herre, ditt anlet’ Du döljer ej för mig  →
Femte upplagan


[ 228 ]

210

Guds kärleks ord jag hör,
Att Han på blodet ser;
Han ser på offret, som har dött,
Och detta frid mig ger.

[ 229 ]


2 En evig frid det är,
Så säker som hans ord,
Så stadig som hans fasta tron;
På korset är den gjord.

3 Min kärlek ringa är,
Min glädje växling har;
Hans frid ej någon ändring vet,
Den bliver som den var.

4 Jag ofta ändrar mig,
Men Jesus är sig lik;
Hans kärlek är min viloplats,
Hans sanning gör mig rik.

5 Och själv Han är min frid,
Min nöd sitt slut har nått;
Ty viss jag är, det var för mig
Han dog och har uppstått.

6 Uppå Guds högra hand
Han sitter nu upphöjd,
Jag vilar vid hans trofasthet,
Hans kärlek är min fröjd.