Helige Fader, Du som är oss nära

Tros-Sånger, 1916 Redigera

←  Allas ögon skola Herren skåda
Tros-Sånger
av Flera författare

Helige Fader, Du som är oss nära
Femte upplagan


[ 278 ]

255

Helige Fader, Du som är oss nära,
Låt oss förnimma kraften av din lära,
Du vill oss giva mer än vi begära,
Helige Fader!

2 Jesus, var när oss, vi ditt namn åkalla,
Frälsare mäktig, Du som dog för alla!

[ 279 ]

Led oss och bär oss, att vi ej må falla;
Du är vår starkhet!

3 Tack, att Din Ande till all sanning leder,
Himmelska duvan, som sig sänkte neder!
Fader, välsigna varje själ som beder;
Amen, ja, amen!