Herre, nu vi samlas alla

←  Upplyften nu hjärtan
Tros-Sånger
av Flera författare

Herre, nu vi samlas alla
O Kristus, Du Guds källa är  →
Femte upplagan


[ 149 ]

137

Herre, nu vi samlas alla
Kring ditt dyra nådesord;
Låt det på vårt hjärta falla
Som ett regn på törstig jord!

[ 150 ]

Håll oss alla för dig stilla,
Må ej något oss förvilla;
Herre, låt oss ej förspilla
Nådestunden Du beskär!

2 Lär oss troget taga vara
På det ord oss givet är.
Led oss i ditt ljus det klara,
Som nu uppenbarat är.
Upplåt Du vårt hjärtas öra,
Att vi Andens röst må höra;
Ty Han vill oss troget föra
Till all sanning i ditt ord.