←  Hell vare Herrens Smorde
Tros-Sånger
av Flera författare

Herre, vi prisa Dig
Vår Fader, hur omätligt stor  →
Femte upplagan


[ 23 ]

21

Herre, vi prisa Dig, Du som död har varit,
Men evigt nu lever i himmelens höjd.
Herre vi dyrka dig, Du har återlöst oss.
I anden vi hunnit det hem, Du oss vunnit;
Ty frälsning vi funnit igenom ditt blod.

[ 24 ]


2 O Gud, vi bekänna din härlighets storhet;
Ty av Dig och genom och till Dig är allt.
Hur rik är din godhet, hur stor är din frälsning!
I ande och sanning vi Dig få tillbedja,
Vår Gud och vår Fader. Amen och Amen!