I hoppet längtans blickar lyfta vi

←  Guds rena Lamm, på korsets stam
Tros-Sånger
av Flera författare

I hoppet längtans blickar lyfta vi
Du värdig är av lov och pris  →
Femte upplagan


[ 88 ]

83

I hoppet längtans blickar lyfta vi,
Snart Morgonstjärnan vänligt mot oss ler;
Hur glad, hur ljuvlig skall hans ankomst bli,
Förr’n Solen i sitt majestät sig ter!

[ 89 ]


2 Vad fröjd hans ansikte att skåda få,
Som under nattens mörker skänkt oss tröst;
Hans röst att höra, som oss hugnat så,
Vars minsta viskning fyllt med frid vårt bröst!

3 Om tanken på vår Herres kärlek här
Re’n mäktar lyfta över jordens grus;
Om himlens försmak trötte vandrar’n lär
Att sjunga glatt på väg till Fadrens hus

4 Vad skall väl skenet av hans härlighet,
Hans kärleks storhet från oss kalla fram
Om icke lov och pris i evighet,
En djup enstämmig hyllning åt Guds Lamm!