Index:Industrin och kvinnofrågan

Upphovsman Salomon August Andrée
Titel Industrin och kvinnofrågan
Utgivningsår 1892
Utgivare Studentföreningen Verdandis småskrifter
Källa LA2 fotograferade av boken i april 2009
Sidor

titelsida 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Författaren omkom 1897 i ett försök att nå nordpolen i luftballong.

Libris 1314502