Må vår Herres nåd och kärlek

←  O Jesus, vår Herre, bliv när oss
Tros-Sånger
av Flera författare

Må vår Herres nåd och kärlek
Nu vi skiljas, dock förbliva  →
Femte upplagan


[ 200 ]

183

Må vår Herres nåd och kärlek
Fylla hjärtat natt och dag
Och hans Helge Ande leda
Tankar, ord och företag!

2 Må vi helt på Gud förlita,
All vår vishet överge,
All vår ro i Kristus finna,
Tills med fröjd vi Honom se!