{{{1}}}{{{2}}}

Mallen {{^|x|y}} = xy används för att skriva en kursiverad variabel med en exponent.

Specialfall:

  • {{^|x|bis}} = x''

Behovet av denna mall uppstod vid korrekturläsning av Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1862-06-23 3.jpg.